Sami-m - Екип

Екип

Администрация

Управител
Контрол на качеството
Ръководител "Информационни технологии"

Производство

Производствен директор
Технолог-химик
Готвач

Търговски отдел

Търговски директор
Зам.- търговски директор
Рег. търговски представител – Северна България
Рег. търговски мениджър – Варна
Рег. търговски представител – Пловдив
Регионален търговски мениджър – София
Търговски агент – Самоков/Боровец
Регионален търговски мениджър – Велико Търново
Търговски сътрудник

Техническа осигуреност

Технически директор
Инженер-механик

Финансово-счетоводен отдел

Зам. главен счетоводител
Оперативен счетоводител
Финансов анализатор