Sami-m - Конкурси

Конкурси

Конкурс за детска рисунка на тема "Великден"

Срок за изпращане на творбите: 15 април 2021 г.


Оценяването и селекцията ще бъдат направени до 20 април.

Научи повече

Конкурс за детска рисунка на тема "Моето детство"

Срок за изпращане на творбите: до 15 май, 2021 г.

Оценяването и селекцията ще бъдат направени до 20 май,2021г.

Научи повече