Sami-m - Конкурси

Конкурси

Конкурс за детска рисунка на тема "Моето детство"

Препоръчваме артистичната, свободна творческа интерпретация на зададените теми. 
 

1. Общи условия на конкурса
Могат да участват творби на деца в две възрастови категории: 
- от 5 до 11 години, като в тази категория е задължително да се използва формат А4 за рисунките, а техниката е напълно свободна (черен молив, акварел, темпера, пастел, туш, цветни моливи и др.) 
- от 12 до 18 години, като в тази категория е задължително да се използва формат 35/50 за рисунките, а техниката е напълно свободна ( черен молив, акварел, темпера, пастел, туш, цветни моливи и др.) 

2. Срок за изпращане на творбите: до 15 май, 2021 г.

3. Оценяването и селекцията ще бъдат направени до 20 май,2021г.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка в страната, САМИ-М си запазва правото да удължи сроковете за оценка и оповестяване на резултатите.

Моля, изпращайте рисунките на адрес:

„САМИ-М“ЕООД
2306 Перник
кв. Калкас,
ул. Захари Зограф 143

като не забравяте да напишете името на автора, годините и категорията, в която участва рисунката, както и телефон за връзка. Конкурсът не е анонимен.

Ще бъдат връчени по три награди /първа, втора и трета/, във всяка категория и пет поощрителни грамоти, които също ще бъдат обявени на същия сайт.

Творбите от всяка тема ще бъдат подредени в изложба. Датата, мястото и часа на откриването на експозицията ще бъдат обявени допълнително на сайта ни и в социалните медии.

САМИ-М си запазва правото да презентира наградените творби чрез своите рекламни материали, като ги публикува във всички форми на печатните си и електронни издания, при задължително изписване на автора.

Преди обявяване на резултатите е необходимо родител на награденото дете да попълни декларация за съгласие по образец, публикуван на сайта на фирмата.

Журито ще заложи на следните критерии при оценката на творбите в двете възрастови категории:

 • Смела и креативна идея при разработването на темата;
 • Успешна интерпретация на темата в съответната възрастова категория;
 • Добра композиция в определения формат;
 • Артистично и умело използване на материалите за рисуване;
 • Техническо изпълнение на композицията

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

Изтеглете необходимите документи за конкурса

Компетентно жури

 • АНТОН КОСТАДИНОВ
  Управляващ собственик на Сами-М ЕООД;
  Член на Съюза на Колекционерите в България
 • ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
  Доктор по изкуствознание и изобразително изкуство;
  Преподавател в СУ „Климент Охридски“;
  Член на УС на Съюза на Колекционерите в България
 • КАЛИН СЪРМЕНОВ
  Актьор, Режисьор, Художник Директор на Сатиричния театър - гр. София; Възпитаник на Художествената гимназия – гр. София

Към победителите от минали години