Sami-m - Образование и стипендии

Образование и стипендии

Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив

Еднократни стипендии за студенти III и IV курс, специалност „Технология и качество на храни“ в Университета по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, редовно обучение, предоставена от фирма „САМИ-М“ООД:

Размер на еднократната годишна стипендия - 1000 лв. на студент

Брой на стипендиите – 5 /пет/, разпределени съответно:

  • 3 броя за студенти, III-ти курс, редовно обучение, специалност „Технология и качество на храни“
  • 2 бр. за студенти IV курс, редовно обучение, „Технология и качество на храни“ (Специализация „Технология на месото и рибата“)

Стипендианти на САМИ-М през годините