Sami-m - 2020

2020

Кристиян Цветанов Младенов

От гр. София,
Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив;
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Специализация: Технология на месо и риба; 
Тема: „Влияние на замразяването върху качеството на месо и месни заготовки".

Яна Георгиева Савева

От: гр. Пловдив,
Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив;
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Тема: „Технологии за удължаване трайността на месо и месни продукти чрез използване на опаковъчни газове и покрития.".

Михаела Михайлова Димитрова

От: гр. Хасково,
Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив;
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Тема: „Удължаване на срока на съхранение чрез използване на добавки".

Стипендианти на САМИ-М през годините