Sami-m - 2021

2021

Михаела Михайлова Димитрова

Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, катедра "Технологии на месото и рибата"
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Тема: „Нови подходи за редуциране съдържанието на натриев хлорид в месни продукти".

Лили Десиславова Балева

Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, катедра "Технологии на месото и рибата"
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Тема: „Възможности за замяна на месни протеини с растителни белтъчни препарати".

Александър Галинов Веселинов

Учи в: Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, катедра "Технологии на месото и рибата"
Специалност: „Технология и качество на храни“;
Тема: „Съвременни методи за замразяване на месо".

Стипендианти на САМИ-М през годините