Sami-m - За работа

За работа

Регионален търговски мениджър - Бургас

Отговорности и задължения:

 • Контролира и координира дейността на търговските представители в региона
 • Поддържане и разширяване на клиентската мрежа от търговски обекти
 • Подпомагане работата на основните дистрибутори /борси и регионални представителства/
 • Успешно реализиране на планираните продажби
 • Предлагане на конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование /търговия или маркетинг/ - предимство
 • Шофьорска книжка
 • Професионален опит на същата или подобна позиция - предимство
 • Отлични търговски умения
 • Енергичност, организираност и желание за професионално развитие
 • Комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при извършване на контакти
 • Стремеж към постигане на високи резултати

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатури, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат разглеждани.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
САМИ-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Търговски агент

Отговорности и задължения:

 • Контролира и координира дейността на търговските представители в региона
 • Поддържане и разширяване на клиентската мрежа от търговски обекти
 • Подпомагане работата на основните дистрибутори /борси и регионални представителства/
 • Успешно реализиране на планираните продажби
 • Предлагане на конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование /търговия или маркетинг/ - предимство
 • Шофьорска книжка
 • Професионален опит на същата или подобна позиция - предимство
 • Отлични търговски умения
 • Енергичност, организираност и желание за професионално развитие
 • Комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при извършване на контакти
 • Стремеж към постигане на високи резултати

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатури, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат разглеждани.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
САМИ-М ЕООД се за

Търговец външни пазари

Отговорности и задължения:

 • Изграждане, поддържане и разширяване на клиентската мрежа
 • Успешно реализиране на планираните продажби
 • Предлагане на конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование /търговия или маркетинг/
 • Английски език - ниво В
 • Шофьорска книжка - категоря B
 • Компютърна грамотност
 • Професионален опит на същата или подобна позиция
 • Отлични търговски умения
 • Енергичност, организираност и желание за професионално развитие
 • Комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при осъществяване на контакти
 • Стремеж към постигане на високи резултати

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

Само с одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатури, които не отговарят на изискванията няма да бъдат разглеждани.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
САМИ-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Машинен оператор - етикиране

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование;
 • Готовност за работа на смени;
 • Сръчност, прецизност и отговорност;
 • Опит в производствена компания, ще се счита за предимство;
 • Отговорност и внимание към спазване на работните задължения;
 • Спазване на хигиенните условия на труд.

Основни отговорности:

 • Работи с машина като отговаря за коректното й и безопасно функциониране;
 • Събира готовата продукция, излизаща от транспортната лента на производствените помещения;
 • Сортира продукцията по вид, поставя етикет с партиден номер, подаден от производството и я подрежда в кашони или каси;
 • Етикетира готовата продукция, поставяйки съответния вид етикет, съобразно асортимента

Работи се пет дни в седмицата - от неделя до четвъртък.

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
САМИ-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Оператор на поточна линия

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно техническо образование или хранително-вкусова промишленост;
 • Опит в работа с автоматизирани машини и апарати;
 • Готовност за работа на три смени;
 • Опит в производствена компания, ще се счита за предимство;
 • Спазване на хигиенните условия на труд.


Основни отговорности:

 • Организира и участва в обработката на месните продукти;
 • Работи с машини, като отговаря за коректното им и безопасно функциониране;
 • Отговаря за коректното зареждане и настройка на машината, според инструкциите на производителя и технологичните изисквания за различните асортименти;
 • Следи за качеството на произвежданата продукция и нормалната работа на машината;
 • Съдейства за решаването на проблеми, възникнали при протичане на производствения процес;
 • Почиства и се грижи за състоянието на машината и работното си място.

Работи се пет дни в седмицата - от неделя до четвъртък.

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

 

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
САМИ-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.