За работа

Машинен оператор - етикиране

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование;
 • Готовност за работа на смени;
 • Сръчност, прецизност и отговорност;
 • Опит в производствена компания, ще се счита за предимство;
 • Отговорност и внимание към спазване на работните задължения;
 • Спазване на хигиенните условия на труд.

Основни отговорности:

 • Работи с машина като отговаря за коректното й и безопасно функциониране;
 • Събира готовата продукция, излизаща от транспортната лента на производствените помещения;
 • Сортира продукцията по вид, поставя етикет с партиден номер, подаден от производството и я подрежда в кашони или каси;
 • Етикетира готовата продукция, поставяйки съответния вид етикет, съобразно асортимента

Работи се пет дни в седмицата - от неделя до четвъртък.

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Сами-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Оператор на поточна линия

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно техническо образование или хранително-вкусова промишленост;
 • Опит в работа с автоматизирани машини и апарати;
 • Готовност за работа на три смени;
 • Опит в производствена компания, ще се счита за предимство;
 • Спазване на хигиенните условия на труд.


Основни отговорности:

 • Организира и участва в обработката на месните продукти;
 • Работи с машини, като отговаря за коректното им и безопасно функциониране;
 • Отговаря за коректното зареждане и настройка на машината, според инструкциите на производителя и технологичните изисквания за различните асортименти;
 • Следи за качеството на произвежданата продукция и нормалната работа на машината;
 • Съдейства за решаването на проблеми, възникнали при протичане на производствения процес;
 • Почиства и се грижи за състоянието на машината и работното си място.

Работи се пет дни в седмицата - от неделя до четвъртък.

Моля, изпратете Вашата автобиография, снимка и попълнен формуляр за кандидатстване на office@sami-m.com
Формулярът е достъпен като Adobe PDF или Microsoft Word документ.

 

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Сами-М ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.